Implantat

Saknar du en eller flera tänder kan implantatbehandling vara en bra behandling. Vi utför hela behandlingen på kliniken så du slipper långa köer. Vi använder bara de väldokumenterade systemen Astra Tech och Nobel Biocare. Innan behandling startar ges noggrann information om behandlingsgång samt kostnadsförslag. Vi tar även emot remisser för implantatbehandling.

För mer information, klicka på Astra Tech bilden nedan.

Tandvårdsgruppen

Stabbetorget

031–212346 • 031–257719

Måndag      8.00-17.00
Tisdag      8.00-17.00
Onsdag      8.00-17.00
Torsdag      8.00-17.00
Fredag      8.00-15.00

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

© 2012 Tandvårdsgruppen Stabbetorget.