top of page
179a04_fcf9c51716d5a41e8099dc0c0563c45a.
179a04_fcf9c51716d5a41e8099dc0c0563c45a.
179a04_8e1233f875eb004c14646a4c2a9ce2b0.
179a04_8e1233f875eb004c14646a4c2a9ce2b0.
179a04_cb4da63aa25e5b7f4770925a90f88e13.
179a04_cb4da63aa25e5b7f4770925a90f88e13.

Behandlingar

Vi erbjuder all typ av bastandvård och är måna om att använda väl beprövade och vad vi anser är marknadens bästa material. Vi använder svensk tandteknik och har därför ett nära samarbete med våra duktiga tandtekniker för bästa resultat.

 

Vi utför tandblekning och implantatbehandling.Vanliga behandling är undersökningar, profylax (förebyggande tandvård), lagningar, kronor, broar, helproteser och delproteser.Estetisk tandvård innebär allt från skalfasader och byte av missfärgade lagningar till noggrann puts och polering där vi använder ultraljud och airflow (saltblästring) för att avlägsna missfärgningar i fronten.

Implantat

Saknar du en eller flera tänder kan implantatbehandling vara en bra behandling. Vi utför hela behandlingen på kliniken så du slipper långa köer. Vi använder bara de väldokumenterade systemen Astra Tech och Nobel Biocare. Innan behandling startar ges noggrann information om behandlingsgång samt kostnadsförslag. Vi tar även emot remisser för implantatbehandling.


Tandblekning

Hur fungerar det?

Din tandläkare eller tandhygienist tar ett tandavtryck för att tillverka en anpassad blekningsskena. Opalescence gel appliceras i den tunna, bekväma skenan som placeras på dina tänder. När du bleker bryts karbamidperoxiden ner till fritt syre som tränger in i emaljen och dentinet (den vävnad som finns under emaljlagret). Det fria syret bleker de missfärgade ytorna, och färgen på tanden har helt enkelt gjorts ljusare. Strukturen på tanden påverkas inte, tack vare Opalescence patenterade höga vatteninnehåll.

Effektivt

Bevisen finns i resultaten – inget kan ge dig ett vitare leende än Opalescence. Det har visat sig vara effektivt på olika typer av missfärgningar, som t.ex. läkemedels- och fluormissfärgningar, men även missfärgningar orsakade av rotfyllningar. Behandling med Opalescence ger även gott resultat på missfärgningar orsakade av kaffe, tobak och andra färgrika födoämnen.

Hur lång tid tar det?

Redan efter en natt kan du märka en förändring. Optimalt resultat uppträder vanligtvis när processen har pågått 3–8 nätter. Din tandläkare/tandhygienist går igenom vad du kan förvänta dig av behandlingen, beroende på vilka missfärgningar som finns i dina tänder. Resultatet varierar mellan olika patienter. Opalescence finns även för dagblekning.

Finns det några biverkningar?

Vissa patienter kan uppleva ökad känslighet för varmt eller kallt under blekningsbehandlingen. Detta är övergående försvinner normalt 48 timmar efter avslutad behandling. Gravida och ammande bör undvika att bleka sina tänder i och med att det inte får bedrivas forskning på denna grupp kvinnor.

Resultatet

Resultatets varaktighet beror till största delen på dig själv. Håller du en god munhygien och borstar tänderna morgon och kväll kan ditt resultat hålla i många år. Om du nyttjar färgrika ämnen såsom tobak, kaffe, te eller rött vin kanske du behöver upprepa behandlingen ett par nätter vartannat år.

bottom of page