Behandlingar

Vi erbjuder all typ av bastandvård och är måna om att använda väl beprövade och vad vi anser är marknadens bästa material. Vi använder svensk tandteknik och har därför ett nära samarbete med våra duktiga tandtekniker för bästa resultat.

 

Vi utför tandblekning och implantatbehandling.Vanliga behandling är undersökningar, profylax (förebyggande tandvård), lagningar, kronor, broar, helproteser och delproteser.Estetisk tandvård innebär allt från skalfasader och byte av missfärgade lagningar till noggrann puts och polering där vi använder ultraljud och airflow (saltblästring) för att avlägsna missfärgningar i fronten.

Tandvårdsgruppen

Stabbetorget

031–212346 • 031–257719

Måndag      8.00-17.00
Tisdag      8.00-17.00
Onsdag      8.00-17.00
Torsdag      8.00-17.00
Fredag      8.00-15.00

Stabbetorget 4 • 416 80 Göteborg

© 2012 Tandvårdsgruppen Stabbetorget.